Đối với dịch vụ cho vay tín chấp lương trả góp tại các ngân hàng hiện nay đang được thắt chặt hơn. Năm 2014 ngân hàng Vpbank đã và đang giải quyết bài toán nợ xấu và các cá nhân ở độ tuổi từ 21 đến 25 tuổi vẫn được ngân hàng hổ trợ vay nhưng điều kiện sẽ khắt khe hơn và yêu cầu phải có người thân trong gia đình biết nếu muốn vay theo hình thức tín chấp cá nhân này.

Vay tín chấp có nên cho độ tuổi từ 21 đến 25 vay ?

Các ngân hàng khi đưa ra điều kiện hỗ trợ vay cũng đã tính toán đến độ rủi ro và hoàn toàn có cơ sở để chấp nhận cho đối tượng này được vay. Hiện nay tất cả các khu công nghiệp lớn nhỏ trong cả nước thống kê cho thấy tỉ lệ độ tuổi từ 21 đến 25 tuổi là khá nhiều và thu nhập bình quân đầu người cũng tầm 4,5 triệu/ tháng và ở độ tuổi này nhu cầu vay để tiêu dùng và lập gia đình khá lớn.

vay-tin-chap-luong-cho-khach-hang-tu-do-tuoi-21-den-25

Điều kiện vay tín chấp lương cho cá nhân 21-25 tuổi

Để hổ trợ cho đối tượng này vay thì tại ngân hàng Vpbank buộc gia đình phải biết đến khoản vay và mục đích vay của cá nhân. Mỗi cá nhân hiện nay được hổ trợ vay tối đa 6 lần thu nhập.

Điều kiện cho vay tín chấp lương năm 2014 đối với cá nhân độ tuổi 21 đến 25

Hiện nay những cá nhân này chỉ được hổ trợ hình thức vay tín chấp lương tối thiểu từ 3 triệu và tại thời điểm đi vay không có nợ xấu hoặc nợ trả góp. Những cá nhân ở xa nhà vẫn có thể vay nếu tại tỉnh thành này được ngân hàng hổ trợ. Thủ tục vay đơn giản chỉ cần khách hàng chứng minh được thu nhập qua lương. Khách hàng có thể chọn hai hình thức vay chính là lương tiền mặt hoặc lương chuyển khoản.

Như vậy, hiện nay nhu cầu cho cá nhân ở độ tuổi này vay vốn là rất lớn và các ngân hàng cũng hổ trợ hết mình để cá nhân có thể vay dễ dàng hơn tiện cho việc tiêu dùng nâng cao ghiệu quả kinh tế.

Cá nhân có thể tham khảo chương trình hỗ trợ vốn tín chấp tại đây để biết thêm thông tin vay vốn.

Vay tín chấp lương cho khách hàng từ độ tuổi 21 đến 25
Rate this post